strzałka do góry
LOGO BGK

Od 2014 roku wprowadzone zostały znaczące zmiany na rynku kredytów hipotecznych, gdyż nowa Rekomendacja S wprowadziła wymóg posiadania 5% wkładu własnego, niemożliwe stało się więc sfinansowanie przez bank w stu procentach kwoty zakupu mieszkania czy budowy domu. Jednak nie każdy młody człowiek, który zechce posiadać własne lokum ma oszczędności na wymaganym poziomie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku pojawił się program rządowy Mieszkanie dla Młodych, który umożliwia osobom w wieku do 35 roku życia zakup pierwszego mieszkania bez wkładu własnego. Jednak kredytobiorcom będzie coraz trudniej spełniać rygorystyczne wymagania stawiane przez banki (zdolność kredytowa), na które wpłynęła też długość kredytowania - do tej pory można było zaciągnąć kredyt nawet na 50 lat, w tej chwili preferowany okres to 25 lat, ale można go przedłużyć maksymalnie do 35 lat, co znacząco wpływa na zdolność kredytową klientów banków (przy krótszym okresie kredytowania wzrasta wysokość spłaty miesięcznej raty).

Dla kogo ?

Odbiorcą programu rządowego MdM są osoby do 35 roku życia, będące w związku małżeńskim (ale wystarczy, że jedna z osób spełnia kryterium wiekowe), bądź samotnie wychowujące dzieci albo single, które po raz pierwszy w życiu chcą kupić mieszkanie lub dom i to na rynku pierwotnym od osoby, która je wybudowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). Tutaj pojawia się pewien problem związany z limitami cenowymi dla MdM, gdyż te zostały ustalone na takim poziomie, że niewielka część ofert deweloperów kwalifikuje się do dopłat. Jednak według badań rynkowych (w chwili startu programu MdM) w pięciu największych miastach Polski można znaleźć mieszkania spełniające kryterium i ceny i metrażu (na poziomie zróżnicowanym od 6 aż do 52%). Najmniejszy problem według badań rynkowych z wyborem będą mieli mieszkańcy Gdańska, gdzie cena rynkowa i limity cenowe są zbliżone, a kryterium dla programu MdM spełnia blisko 52% całego rynku.

Dofinansowanie w ramach programu MdM może zostać udzielone osobie która NIE była właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkaniowego; nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku (udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny). Jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt z dofinansowaniem w ramach MdM jest najemcą lokalu mieszkalnego i przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego to możliwe jest rozwiązanie umowy najmu lub zrzeczenie się spółdzielczego lokatorskiego prawa na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, jednak musi to nastąpić w określonym terminie (6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności).

Na jakie nieruchomości ?

Kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w ramach programu rządowego Mieszkanie dla Młodych można przeznaczyć na kupno mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2 - wyjątkiem są osoby wychowujące minimum troje dzieci w dniu złożenia wniosku o kredyt do 85 m2 lub na zakup domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 100 m2 - i tu też wyjątkiem są osoby wychowujące minimum troje dzieci w dniu złożenia wniosku o kredyt - do 110 m2.

Dofinansowanie do wkładu własnego również jest na różnym poziomie i wynosi odpowiednio:

 • 10 % dla małżeństw bezdzietnych lub singli
 • 15% dla osób wychowujących minimum jedno dziecko

Jest możliwość otrzymania dodatkowo 5% na wcześniejszą spłatę kredytu, jeśli w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie dziecko. Należy też pamiętać, że podstawą naliczania dofinansowania jest powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu nie większa niż 50 m2, gdzie cena jednego metra kwadratowego lokalu nie może przekroczyć wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego obowiązującego w gminie, w której znajduje się lokal (tu: Biuletyn Informacji Publicznej), a wsparcie finansowe jest przyznawane do kredytów udzielanych na minimum 15 lat na nabycie nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kalendarz

 • 14 maja 2013 r. – projekt wprowadzający program Mieszkanie dla Młodych został przyjęty przez Radę Ministrów.
 • 27 maja 2013 r. – projekt trafił do Sejmu.
 • 12 września 2013 r. – wniesiono poprawki do projektu.
 • 27 września 2013 r. – Sejm uchwalił ustawę ze zmianami.
 • 17 października 2013 r. – odbyło się głosowanie w Senacie, podczas którego przyjęto program.
 • 31 października 2013 r. – prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 • 23 listopada weszło w życie większość przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (z wyjątkiem art. 27 pkt 1, art. 32, art.33 oraz art. 38, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.).

Finanse

Program będzie prowadzony w latach 2014-2018. Na jego realizację jest przeznaczonych ok. 3,6 mld zł, dodatkowe środki będą przeznaczone na wydatki budżetowe związene ze zwrotami części poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych. W każdym roku działania programu wyznaczony jest limit budżetu, który zostanie przekazany na dopłaty. Zgodnie z założeniami w kolejnych latach będzie to:

 • w 2014 r. – 600 mln zł;
 • w 2015 r. – 715 mln zł;
 • w 2016 r. – 730 mln zł;
 • w 2017 r. – 746 mln zł;
 • w 2018 r. – 762 mln zł.

Wnioski o wsparcie finansowe w ramach MdM można składać od 1 stycznia 2014 roku (program z założenia jest przewidziany na lata 2014-2018) w instytucjach kredytujących, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (pomoc z budżetu państwa za pośrednictwem BGŻ i banków udzielających kredytów hipotecznych). Do następujących banków można się udać w następujących terminach:

 • PKO BP SA od 2 stycznia 2014 r.
 • Bank Pekao SA od 2 stycznia 2014 r.
 • Getin Noble Bank SA od 4 lutego 2014 r.
 • Alior Bank SA od 3 lutego 2014 r.
 • SGB-Bank SA od 10 lutego 2014 r.
 • Bank Ochrony Środowiska SA od 31 marca 2014 r.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA od 1 kwietnia 2014 r.
Kalendarz

news

14 Grudzień 2018 ( Piątek )

Imieniny: Alfreda, Izydora, Alfredy